BCTC Quý 4/2023 SDG - Lợi nhuận quý 4 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 20,75 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,05% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 13,36%, và chi phí bán hàng giảm 19,68% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên 20,75 tỷ đồng, tăng 404,23% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.342,18 tỷ đồng, giảm 13,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 35,53% so với cùng kỳ, đạt 21,91 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 1,08% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,75% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 761,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 101,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 18.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây