BCTC Quý 4/2023 SMT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2 tỷ đồng, giảm 83,68% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Sametel vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 44,82% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 45,58%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 28,05%, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh đến 85,8%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, giảm 83,68% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 177,76 tỷ đồng, giảm 47,73% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,02 tỷ đồng, giảm 103,95% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 60,74%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,19% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 93,4 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 54,67 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây