BCTC Quý 4/2023 SRA - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 1,64 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Sara Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 82,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 91,29%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 28,58%, và chi phí bán hàng giảm 32,32% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,64 tỷ đồng, tăng 177,02% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 40,76 tỷ đồng, giảm 62,01% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 74,14% so với cùng kỳ, đạt 8,58 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 49,88% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 100%.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4,86 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Sara Việt Nam vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 432 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây