BCTC Quý 4/2023 SWC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 73,77% so với cùng kỳ, lãi 75,86 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 5,41% và giá vốn giảm 10,4% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 75,86 tỷ đồng, tăng 73,77% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 824,07 tỷ đồng, giảm 11,64% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 228,23 tỷ đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 40,63% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,59% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.118,32 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 671 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 25.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây