BCTC Quý 4/2023 TBD - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 85,75% so với cùng kỳ, lãi 34,96 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 39,11%, trong khi giá vốn tăng 31,8%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 158,37%, còn chi phí bán hàng tăng 102,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 34,96 tỷ đồng, tăng 85,75% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.818,06 tỷ đồng, tăng 8,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 48,11 tỷ đồng, tăng 15,32% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 31,79%, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,67% so với cùng kỳ. Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 574,72 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 324,86 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 73.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây