BCTC Quý 4/2023 TBX - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,2 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 239,58% so với cùng kỳ, còn giá vốn giảm 235,17%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 335,03% so với cùng kỳ, đạt 0,2 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4,04 tỷ đồng, giảm 79,66% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 0,03 tỷ đồng, giảm 109,03% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 54,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 15,1 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây