BCTC Quý 4/2023 TCK - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 1,51 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 74,68% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 103,49%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 36,22% và chi phí bán hàng giảm 57,01% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,51 tỷ đồng, tăng 182,51% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 315,29 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại đạt âm 3,96 tỷ đồng, giảm 2,89% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 3,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,08% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 387,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 238,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây