BCTC Quý 4/2023 TCW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 14,52 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 17,51% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 14,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 21,57%, trong khi chi phí bán hàng tăng 11,41%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 14,52 tỷ đồng, tăng 127,28% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 929,06 tỷ đồng, giảm 0,15% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 89,48 tỷ đồng, tăng 9,82% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 57,97% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 46,36% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 779,3 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 199,91 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 28.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây