BCTC Quý 4/2023 TIS - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 15,13 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 26,08% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 29,24%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 58,86% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 19,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 15,13 tỷ đồng, tăng 191,82% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 9.530,52 tỷ đồng, giảm 18,54% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 179,22 tỷ đồng, giảm 1.875,05% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 4,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,86%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.825,66 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.840 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây