BCTC Quý 4/2023 TNT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 11,6 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Tập đoàn TNT vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể lên đến 4.723,24%, trong khi giá vốn cũng tăng 4.800,06%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 113,21%, trong khi chi phí bán hàng tăng 2.046,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 167,08% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 627,19 tỷ đồng, tăng 65,36% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 22,11 tỷ đồng, tăng 219,02% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 299,54%, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 9.752,43% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3,63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 510 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây