BCTC Quý 4/2023 TTF - Lợi nhuận quý 4 gấp 6,6 lần so với cùng kỳ, đạt 53,59 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty giảm 8,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,8%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 27,26%, và chi phí bán hàng giảm 32,31% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 53,59 tỷ đồng, tăng 655,79% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.545,45 tỷ đồng, giảm 22,78% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng đáng kể lên 10,85 tỷ đồng, tăng 218,68% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 107,51% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 2.028,77% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 937,54 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 4.111,98 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 4.330 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây