BCTC Quý 4/2023 TTS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 7,81 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Cán Thép Thái Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 39,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 38,22%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7,49%, trong khi chi phí bán hàng giảm 35,86%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,81 tỷ đồng, tăng 250,79% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4.171,63 tỷ đồng, giảm 23,76% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 8,45% lên 2,95 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 5,16%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,18% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.258,97 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 508 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây