BCTC Quý 4/2023 TTT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 24,39 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 23,46% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 0,69%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 77,72%, trong khi chi phí bán hàng giảm 71,99%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 4,27 tỷ đồng, giảm 427,3% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 141,57 tỷ đồng, giảm 2,52% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 24,39 tỷ đồng, giảm 9,37% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 323,85 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 45,7 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 33.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây