BCTC Quý 4/2023 VAV - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 30,6% so với cùng kỳ, lãi 34,15 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần VIWACO vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 34,64% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 33,04%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 6,93%, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 220,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 34,15 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 829,98 tỷ đồng, tăng 22,86% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 18,32% lên con số 103,23 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 37,12%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 1.056,59 tỷ đồng vào cuối quý. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 320 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 38.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây