BCTC Quý 4/2023 VDL - Doanh nghiệp lỗ 27,8 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 46,92% và giá vốn giảm 44,2% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,17% và chi phí bán hàng giảm 40,18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,18 tỷ đồng, giảm 148,48% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu đạt 194,45 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt âm 27,8 tỷ đồng, giảm 2.343,69% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 94,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 76,24% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định là 139,18 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 146,57 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây