BCTC 1/2024 VDL - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 9,09 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thực phẩm Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 40,47 tỷ đồng, tăng 20,52%.
  • Giá vốn tăng 5,31% và chi phí tài chính giảm 9,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Chi phí quản lý tăng 26,77% và chi phí bán hàng giảm 30,14%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 9,09 tỷ đồng, tăng 16,29%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-04-2024 là 14.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây