BCTC Quý 4/2023 VE1 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,05 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 83,17% và giá vốn giảm 85,52% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 107,8% so với cùng kỳ, đạt 0,05 tỷ đồng.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 5,95 tỷ đồng, tăng 41,91% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,99 tỷ đồng, tăng 39,47% so với cùng kỳ.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 7,26 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 60 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây