BCTC Quý 4/2023 VE3 - Lợi nhuận quý 4 gấp 15,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,6 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,94% và giá vốn giảm 6,46% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên đến 0,6 tỷ đồng, tăng 1.532,23% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 89,29 tỷ đồng, giảm 23,74% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 0,25 tỷ đồng, tăng 765,87% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 17,51% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 37,96% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 19,85 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 13,2 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 10.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây