BCTC Quý 4/2023 VEC - Lợi nhuận quý 4 gấp 13,2 lần so với cùng kỳ, đạt 12,35 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam cho thấy trong quý này, doanh thu của công ty giảm 3,35% và giá vốn giảm 1,98% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 10,04% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 271,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,35 tỷ đồng, tăng đến 1.317,12% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 423,11 tỷ đồng, giảm 28,46% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,42 tỷ đồng, giảm 75,84% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 167,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 61,11% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 320,63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 438 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây