BCTC Quý 4/2023 VGI - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 403,37 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 25,74% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,7%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 40,86% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 54,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 403,37 tỷ đồng, tăng 114,17% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 28.192,11 tỷ đồng, tăng 19,31% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 444,96 tỷ đồng, giảm 46,65% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 34,79% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 135,14%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 39.095,85 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 30.438,11 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 27.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây