BCTC Quý 4/2023 VHD - Doanh nghiệp lỗ 200,37 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 22,25% và giá vốn giảm 5,03% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 910,75% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 90,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 78,44 tỷ đồng, giảm 595,33% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của VINAHUD đạt 313,64 tỷ đồng, giảm 25,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty cũng giảm mạnh lên đến 1.045,21% so với cùng kỳ, đạt mức âm 200,37 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên đến 5.954,69% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 5.796,75%. Về hoạt động đầu tư, VINAHUD tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 78,98 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 380 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của VINAHUD tại ngày 05-02-2024 là 11.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây