BCTC Quý 4/2023 VMS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 96,18% so với cùng kỳ, lãi 4,01 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Phát triển Hàng Hải vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 21,92% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 17,42%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 201,01%, trong khi chi phí bán hàng giảm 98,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,01 tỷ đồng, tăng 96,18% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 162,89 tỷ đồng, giảm 23,02% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại tăng 48,54% lên mức 14,51 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị nguyên giá đạt 122,66 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 90 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây