BCTC Quý 4/2023 VTA - Doanh nghiệp lỗ 28,54 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Vitaly vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 51,26% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 44,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20,92%, và chi phí bán hàng giảm 42,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 9,33 tỷ đồng, giảm 5,73% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 152,37 tỷ đồng, giảm 45,95% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 28,54 tỷ đồng, giảm 270,8% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 28,01% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,87% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 317,25 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 80 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây