BCTC Quý 4/2023 XHC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,44 tỷ đồng, giảm 65,55% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 35,79% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 46,45%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 21,86%, và chi phí bán hàng tăng 20,07% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 65,55% so với cùng kỳ, chỉ đạt 5,44 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 789,46 tỷ đồng, tăng 43,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 10,83% so với cùng kỳ, đạt 38,09 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 51,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 76,42% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 388,58 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 210,96 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 22.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây