09:50, 29/05/2020

Bị hủy niêm yết ở sàn HNX, cổ phiếu DID về UPCoM

Cổ phiếu DID của CTCP DIC - Đồng Tiến sẽ được giao dịch trên UPCoM ngày 04/06/2020, sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX.

Trong bài viết này:

  Kể từ ngày 27/05/2020, 8 triệu cp DID bị huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HNX vì Công ty có ROE sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả thấp hơn 5% và phần vốn phát hành thêm để hoán đổi làm phát sinh tăng trên 50% vốn điều lệ thực góp (trước khi phát hành).

  Ngay trong ngày cổ phiếu DID chính thức bị hủy niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc chính thức đưa 8 triệu cp vào giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 04/06 là 5,000 đồng/cp.

  Về kết quả kinh doanh quý 1, DID ghi nhận doanh thu thuần gần 56 tỷ đồng và lãi sau thuế 104 triệu đồng, lần lươt giảm 18% và 84% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của DID, kết quả kinh doanh giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm số lượng hàng bán ra giảm đáng kể.

  Một số chỉ tiêu tài chính của DID qua các năm gần đây. Đvt: Triệu đồng

  Minh Hồng

  FILI