14:37, 16/09/2022

BID: BIDV CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN (THÁP BIDV)

Trong bài viết này:

    NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN THEO QĐ SỐ 673/QĐ-BIDV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BIDV PHÊ DUYỆT CHỦ TRUƠNG, PHUƠNG ÁN VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ THÊM DIỆN TÍCH TẦNG 13 TÒA THÁP BIDV.

    TRÂN TRỌNG!

     

    Tài liệu đính kèm

    HNX