BID: CBTT v/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hùng Vương

BID: CBTT v/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hùng Vương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin Quyết định 3230/QĐ-BIDV ngày 30/05/2023 về việc thay dổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hùng Vương trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm.

HNX

Tài liệu đính kèm