10:58, 03/08/2020

Biên lãi gộp cải thiện, VTV Cab báo lãi tăng hơn 500% trong quý 2

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab, UPCoM: CAB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 với lãi ròng gần 29 tỷ đồng, tăng 528% so cùng kỳ. Biên lãi gộp trong quý đạt tới hơn 34%.

Trong bài viết này:

  CAB ghi nhận doanh thu quý 2/2020 hơn 559 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so cùng kỳ. Có thể thấy Công ty vẫn đang duy trì doanh thu ổn định ở mức 500-600 tỷ đồng trong nhiều quý trở lại đây. Đáng chú ý là việc giá vốn quý 2/2020 giảm 17%, chủ yếu là giảm chi phí dịch vụ đã cung cấp về mức 362 tỷ đồng.

  Nhờ đó, lợi nhuận gộp thu được tới gần 193 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 2/2019. Biên lãi gộp cải thiện tới 34.4% (cùng kỳ 22.5%), đây cũng là mức biên lãi gộp cao nhất của CAB trong nhiều quý trở lại đây.

  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của CAB

  Đáng chú ý nữa, CAB đã gia tăng 43% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2 lên mức 139 tỷ đồng, phần nhiều là tăng chi phí quảng cáo và chi phí nhân viên. Trong khi đó, tiền lãi vay giảm phân nửa về mức gần 10 tỷ đồng.

  Sau cùng, CAB có lãi ròng gần 29 tỷ đồng trong quý 2/2020, tăng tới 528% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 1,083 tỷ đồng và lãi ròng gần 48 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 412% so cùng kỳ.

  Như vậy công ty con của Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện 49% chỉ tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận (LNST) cả năm.

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của CAB
  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của CAB

  Tại cuối tháng 6, giá trị tài sản ngắn hạn của CAB đạt gần 940 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm. Tăng trưởng chủ yếu ghi nhận ở khoản phải thu ngắn hạn (tăng 48% tương ứng gần 209 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, giá trị tài sản dài hạn giảm 12% về mức 1,069 tỷ đồng, chủ yếu do hao mòn giá trị tài sản cố định.

  *VTV Cab báo lỗ quý 4, lãi ròng cả năm 2019 giảm mạnh

  Duy Na

  FILI