BMG trả cổ tức 15% trong 3 năm liên tiếp

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vào ngày 11/06/2021. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp BMG trả cổ tức ở mức tỷ lệ này.

BMG trả cổ tức 15% trong 3 năm liên tiếp

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vào ngày 11/06/2021. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp BMG trả cổ tức ở mức tỷ lệ này.

Với gần 5.3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BMG sẽ phải chi gần 8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này. Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 30/06/2021.

Năm 2021, BMG đã đặt mục tiêu 375 tỷ đồng cho chỉ tiêu doanh thu và 18 tỷ đồng cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng đồng loạt 12% so với năm 2020. Và dự kiến mức chia cổ tức vẫn là 15%.

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên của BMP năm 2021

Việt Phương

FILI