Bộ Công thương sẽ thanh tra Habeco trong năm 2024

Bộ Công thương sẽ thanh tra Habeco trong năm 2024

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ. Theo kế hoạch thanh tra, Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ (Thanh tra Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình điện; duy trì điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực và hoạt động điện lực trong các lĩnh vực an toàn điện, chất lượng dịch vụ khách hàng; kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Thời gian thanh tra trong quý I và II năm 2024. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra.

Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ cũng thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; về an toàn trong khai thác, chế biến than tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bác TKV – CTCP.

Đơn vị này cũng sẽ phối hợp Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Công Thương) thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn; hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) và Nhà máy Đúc Veam (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP).

Tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn; hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác đầu tư, mua sắm, sử dụng tài sản và thực hiện dự án.

Cũng theo kế hoạch thanh tra vừa được Bộ Công Thương ban hành, Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ sẽ thanh tra Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn, ngân sách; công tác đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm, quản lý tài sản công; hoạt động dịch vụ và sự nghiệp có thu.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng sẽ bị thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Xem thêm tại nguoiquansat.vn