13:15, 26/08/2022

BTP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2022.

Trong bài viết này:

  Với tỷ lệ thực hiện 15% (1cp được nhận 1,500 đồng) và gần 60.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính BTP cần chi xấp xỉ 91 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

  Diễn biến giá cổ phiếu BTP từ đầu năm đến nay

  Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu BTP trong xu hướng đi ngang. Hiện, BTP đang được giao dịch quanh mức 18,150 đồng/cp (phiên sáng 26/08), với thanh khoản bình quân 30,000 cp/ngày.

  Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BTP. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: VietsockFinance

  Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, BTP ghi nhận doanh thu thuần giảm 67% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 202 tỷ đồng và lỗ gộp gần 24 tỷ đồng. Dù các chi phí trong kỳ cũng được tiết giảm nhưng Công ty vẫn báo lãi sau thuế giảm 75%, chỉ còn 5.86 tỷ đồng.

  BTP cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ do năm 2022, giá điện của Công ty chưa được phê duyệt (Bộ Công Thương đang xem xét), do đó doanh thu cố định 6 tháng đầu năm được tạm tính 15,724.1 đồng/kWh/tháng. Do nhu cầu phụ tải thấp, sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 được tạm tính là 17,584 đồng/kWh/tháng, sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 là 407.56 triệu kWh.

  Thêm vào đó, lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu 6 tháng đầu năm là 17.57 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Lãi chênh lệch tỷ giá do Công ty đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện vốn vay có gốc ngoại tệ trong nửa đầu năm là 17.32 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ.

  Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của BTP là 1,658 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm đến 81%, chỉ còn gần 84 tỷ đồng, đồng thời phát sinh 8.7 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn là Viện Nghiên cứu Cơ khí.

  Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 2 là 104 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm, trong đó công cụ, dụng cụ (gấp 2 lần) và thành phẩm (gấp 5.8 lần) tăng mạnh.

  Hàn Đông

  FILI