Cadivi (CAV) muốn hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có tờ trình Đại hội cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của công ty. Đồng thời, Công ty có tờ trình hủy bỏ niêm yết toàn bộ hơn 57 triệu cổ phiếu đang niêm yết tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Về phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Cadivi cho biết, đã chủ động đề nghị và làm việc trước với cổ đông lớn là Công ty cổ phần Điện lực Gelex (GEE), hiện đang sở hữu 96,46% vốn điều lệ CAV về việc cổ đông này cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC. GEE đồng ý với đề nghị nêu trên.

Về giá mua lại theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.

Cũng theo tài liệu Đại hội cổ đông, CAV trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 11.068 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 368 tỷ đồng, giảm 12,3% so với thực hiện của năm ngoái. Chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.

Năm 2023, Công ty đạt 10.084 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 89% kế hoạch. Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu do tác động của tình hình kinh tế khó khăn, các dự án xây dựng chậm lại và biến động về giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, điểm sáng trong bức tranh tổng thể là Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 529 tỷ đồng, tăng trưởng 10% nhờ công ty quản lý chi phí một cách hiệu quả và có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận khi doanh thu chưa đạt kỳ vọng.

Năm nay, nhận định tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, công ty xác định tiếp tục giữ vững thị trường thông qua hệ thống đại lý, tập trung các sản phẩm truyền thống có tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận cao. Với thị trường xuất khẩu, duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm đối tác mới, khai thác thị trường tiềm năng, mục tiêu mở rộng quy mô.

Trên thị trường, phiên giao dịch sáng 9/4, cổ phiếu CAV tăng 0,39% đạt thị giá 77.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn