CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó chi trả phần còn lại năm 2020 là 2% và chi đợt 1 năm 2021 là 5%
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha. Lầu 4. Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX