Chậm báo cáo giao dịch, lãnh đạo MRF bị phạt tiền

Chậm báo cáo giao dịch, lãnh đạo MRF bị phạt tiền

Ngày 16/08/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải - Thành viên Hội đồng quản trị CTCPMerufa (UPCoM: MRF).

Ông Phạm Kim Hải bị phạt 40 triệu đồng vì đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/12/2020, ông Hải đăng ký bán 35,300 cp MRF, tuy nhiên, ngày 19/01/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch. Từ 21/01/2021 đến ngày 17/02/2021, ông Hải đăng ký bán 135,300 cp MRF, tuy nhiên, ngày 01/04/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của cá nhân này.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút