Chi phí nguyên liệu tăng cao, BRC báo lãi sau thuế quý 3 giảm 9%

Chi phí nguyên liệu tăng cao, BRC báo lãi sau thuế quý 3 giảm 9%

Dù doanh thu tăng trưởng khá tốt nhưng kết quả kinh doanh quý 3/2021 của CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) vẫn “đi lùi” do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Trong quý 3, doanh thu thuần của BRC đạt gần 83 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm gần 19 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng doanh thu chính của BRC vẫn đến từ các sản phẩm cao su như băng tải, phụ tùng cao su kỹ thuật,… Mặt khác, doanh thu từ các mặt hàng còn lại và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận gần 18 tỷ đồng, giảm 6%.

Sau khi cộng doanh thu tài chính và trừ các loại chi phí còn lại, BRC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Dù kết quả quý 3 “đi lùi” nhưng với kết quả nửa đầu năm khả quan, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đều lần lượt tăng 19% và 9% so với cùng kỳ, đạt 251 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của BRC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của BRC

Tổng tài sản của BRC tại thời điểm cuối tháng 9 tăng 9% so với đầu năm, lên hơn 319 tỷ đồng. Tiền (tiền gửi) và các khoản phải thu ngắn hạn lần lượt tăng 53% và 30%, lên hơn 25 tỷ đồng và gần 106 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị hàng tồn kho giảm nhẹ 6%, còn gần 75 tỷ đồng do Công ty tiết giảm nguyên vật liệu tồn kho.

BRC tiếp tục không ghi nhận khoản nợ vay dài hạn nào nhưng dư nợ vay ngắn hạn của Công ty lại tăng 26%, lên gần 43 tỷ đồng. Điều này phần nào khiến tổng nợ phải trả của Công ty tăng 28%, vượt mức 112 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút