Chủ tịch Chứng khoán Hoàng Gia (IRS) nắm giữ hơn 84% vốn

Ngày 5/2, CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bạch Hường đã chuyển nhượng 405.000 cổ phần IRS, tương đương 1,35% vốn điều lệ ông Lê Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của IRS.

Sau giao dịch, lượng sở hữu của ông Thanh tăng lên 25,3 triệu đơn vị, tương ứng 84,3% vốn.

Trước đó, theo công bố ngày 29/11/2023, ông Thanh đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 22,4 triệu cổ phần (hơn 74% vốn) từ 3 cổ đông gồm ông Lê Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Giá và bà Lê Hồng Thảo. Cả ba đồng thời không còn sở hữu sau giao dịch.

Trong 3 cá nhân trên, ông Lê Thanh Hà là Thành viên Hội đồng quản trị tại công ty chứng khoán. Tuy nhiên, đến 30/11, ông Hà đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và được hội đồng quản trị chấp thuận. ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 sau đó đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Hà, đồng thời bầu bổ sung ông Hồ Ngọc Toàn.

IRS thành lập vào 2007 và hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tại thời điểm 2009, công ty có 11 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 9 cá nhân. Trong đó, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) nắm 5% vốn. Lúc này, nhóm cổ đông gia đình của Chủ tịch Lê Thanh nắm 37,35% vốn.

Từ 2012 đến nay, lợi nhuận IRS chỉ loanh quanh vài trăm triệu đồng mỗi năm, trừ năm 2021 và 2022 có lợi nhuận sau thuế lần lượt 4 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Năm 2023, IRS ghi nhận doanh thu hoạt động 20 tỷ đồng, giảm 35% so với 2022; lợi nhuận sau thuế giảm phân nửa về 628 triệu đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn