Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: 'Chỉ bạn mới biết bạn có đàng hoàng hay không' nên không cần thay đổi công ty kiểm toán

Ngày 11/6, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) ra thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán và kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm nay.

Thế Giới Di Động đã quyết định tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young (EY) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Tập đoàn trong năm 2024. Điều này đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp MWG hợp tác với EY kể từ khi công ty công bố báo cáo tài chính đầu tiên vào năm 2009.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, một cổ đông đã đề xuất thay đổi công ty kiểm toán để tăng tính minh bạch của báo cáo tài chính. Cổ đông này cho rằng, sau hơn một thập kỷ, Tập đoàn nên cân nhắc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán khác thuộc Big 4 (bao gồm EY, PwC, Deloitte và KPMG).

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: 'Chỉ bạn mới biết bạn có đàng hoàng hay không' nên không cần thay đổi công ty kiểm toán
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động

Trước đề xuất này, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động, đã nhấn mạnh rằng tính minh bạch không phụ thuộc vào đơn vị kiểm toán mà từ chính sự trung thực của doanh nghiệp. Ông phát biểu: "Chỉ có bạn mới biết bạn có đàng hoàng hay không, còn người khác nói bạn đàng hoàng thì điều đó chắc cũng còn lờ mờ lắm."

Đồng quan điểm, ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc Tài chính của MWG, cũng chia sẻ rằng sự minh bạch phải xuất phát từ đội ngũ thực hiện công việc. "Các bạn nhìn vào đội ngũ Thế Giới Di Động thấy có niềm tin, thấy được những việc chúng tôi làm, thì điều đó chứng minh sự minh bạch."

Bên cạnh việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Thế Giới Di Động cũng thông báo về việc chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2023. Ngày 1/7 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, với tỷ lệ 5%/mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Dự kiến, ngày thanh toán cổ tức sẽ diễn ra vào ngày 10/7. Với gần 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG sẽ chi khoảng 730 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn