13:30, 17/05/2022

Chủ tịch và Giám đốc quyết tâm nâng sở hữu tại YBC

Sau khi đăng ký mua bất thành, Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UPCoM: YBC) tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, Chủ tịch HĐQT - ông Vũ Xuân Nguyên và ông Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của YBC cùng đăng ký mua 2 triệu cp/người trong cùng khoảng thời gian 20/05-10/06/2022.

  Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch sẽ nâng sở hữu tại Công ty từ 1.36% (159,900 cp) lên 18.37% (gần 2.16 triệu cp). Trong khi đó, Giám đốc sẽ nâng sở hữu từ 0.16% (19,300 cp) lên 16.74% (gần 2.02 triệu cp).

  Trước đó, do diễn biến thị trường và giá mua chưa hợp lý, 2 vị này không mua được cổ phiếu nào trong số 2 triệu cp/người đã đăng ký trong thời gian 08-29/04/2022.

  Với giá cổ phiếu YBC được giao dịch quanh mức 14,200 đồng/cp (10h46 phút phiên sáng 17/05), ước tính Chủ tịch và Giám đốc YBC phải bỏ ra 28.4 tỷ đồng/người để mua số cổ phiếu nói trên.

  Diễn biến giá cổ phiếu YBC từ đầu năm đến nay

  Hàn Đông

  FILI