Chủ tịch và Phó Chủ tịch Minh Khang Capital Trading Public muốn bán hết vôbs

Tại CTCP Minh Khang Capital Trading Public (tên cũ là Cà phê Thương Phú - Mã: CTP), ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đăng ký bán toàn bộ 1,54 triệu cp, tương ứng với 12,74% vốn.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT cũng muốn thoái toàn bộ 231.300 cp, tương ứng với 1,91% vốn.

Tính chung, hai lãnh đạo muốn bán gần 1,8 triệu cp, tương ứng với 14,6% vốn. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 16/5 đến 10/6. Chiếu theo giá 5.400 đồng/cp kết phiên 15/5, lượng cổ phiếu trên trị giá khoảng 9 tỷ đồng.

CTP ghi nhận tăng giá 20% kể từ đầu năm. Đà tăng chủ yếu rơi vào 1 tuần gần đây, với 17%, trong đó phiên 9/5 và 10/5 đạt trần. Khối lượng giao dịch bình quân qua 1 tuần đạt hơn 330.000 cp.

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thành từng bán 1,3 triệu cp vào ngày 2/2. Trước đó nữa, một cổ đông lớn khác là CTCP Mingcha đã thoái toàn bộ 1,5 triệu cp (tương ứng 12,36% vốn) vào tháng 11/2023.

Theo báo cáo thường niên 2023, tại cuối năm 2023, cổ đông nội bộ sở hữu 25,67% vốn, và cổ đông bên ngoài nắm 72,26% vốn.

Minh Khang Capital Trading Public thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào 17/5. Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời.

Theo báo cáo thường niên 2023, năm 2024 công ty dự kiến đặt kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng 5 - 7%. Đầu tư và liên kết đầu tư kỳ vọng là nền tảng tạo doanh thu, lợi nhuận.

Trong quý I, Minh Khang Capital Trading Public ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 18 triệu đồng, thấp hơn so với 232 triệu đồng của quý I/2023. Doanh nghiệp giải trình kết quả đi xuống do tình hình thị trường bất động sản và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục biến động không thuận lợi, ảnh hưởng đến mảng kinh doanh.

Xem thêm tại vietnambiz.vn