Chứng khoán Hải Phòng rót tiền vào Bệnh viện Green, tự doanh tập trung nhóm bất động sản và tài chính

CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã: HAC) công bố kết quả kinh doanh quý IV với doanh thu hoạt động 22 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng đến chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt trên 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không đáng kể.

Đồng thời, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL cũng thu hẹp 58% so với quý IV năm trước. Từ đó, công ty báo lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng trong quý cuối 2023, cùng kỳ lỗ 30 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, doanh thu đạt 104 tỷ đồng, tăng 67% so với 2022 và lãi sau thuế đạt gần 34 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 81 tỷ đồng. Nhờ đó, lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến cuối 2023 thu hẹp còn 39 tỷ đồng. 

Ở hoạt động tự doanh, giá trị FVTPL đạt 109 tỷ đồng tại cuối năm, đi ngang sau 3 tháng và thấp hơn 14% so với giá gốc. Khẩu vị đầu tư của đơn vị này đa số là cổ phiếu bất động sản và tài chính, danh mục cuối kỳ bao gồm HAP, PDR, NTL, SGT, MSB, IDV, KBC, SHS, SJS, CTG và một số cổ phiếu khác.

Nhiều cổ phiếu được nêu tại báo cáo quý III không còn xuất hiện tại thuyết minh báo quý IV, kể đến như VIC, FSO, VND, KSB, CKG, HLD, TID, GVR, BVH, LCG, PLC, POW, SCR, CII, FTS...

Haseco đã tăng đầu tư vào tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Cụ thể, giá trị AFS cuối năm đạt 40,6 tỷ đồng, cao hơn 38 tỷ đồng (gấp gần 16 lần) con số 2,6 tỷ đồng vào cuối quý III. Đây toàn bộ là cổ phiếu chưa niêm yết, gồm CTCP Xây dựng số 8 (1,9 tỷ đồng), CTCP Bột mỳ Bình An (gần 700 triệu đồng), CTCP Bệnh viện Quốc tế Green (38 tỷ đồng).

Thuyết minh tự doanh cuối năm 2023. Nguồn: BCTC quý IV/2023.

Xem thêm tại vietnambiz.vn