Theo quyết định xử phạt của UBCKNN, Chứng khoán Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi “không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật”.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình không báo cáo phương án khắc phục được hội đồng quản trị công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Hòa Bình báo cáo không đúng thời hạn theo yêu cầu của UBCKNN tại các công văn số 3546/UBCK-QLKD ngày 12/06/2023, công văn số 979/UBCK-QLKD ngày 06/03/2023, công văn số 3326/UBCK-QLKD ngày 01/06/2022, công văn số 4648/UBCK-QLKD ngày 21/7/2022.

Chứng khoán Hòa Bình bị phạt do không báo cáo thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Sapphire Coast do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Sapphire Coast không công bố định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; công bố thông tin đến HNX không đúng thời hạn về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022.../.