Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sẽ tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Theo đó, TPS dự kiến huy động thêm 1.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/CP. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ TPS sẽ nâng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời, nhằm thực hiện đầu tư bao gồm các kế hoạch góp vốn đầu tư, mua cổ phần/vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của TPS.

Năm 2023, TPS đặt kế hoạch doanh thu 2.831 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng trưởng 35,62% so với mức đã thực hiện năm 2022.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TPS đạt hơn 208 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9/2023 đạt hơn 2.477 tỷ đồng, tăng 2,4% so với quý II/2023, tổng tài sản của TPS ghi nhận 7.054 tỷ đồng. Doanh thu các dịch vụ liên quan đến trái phiếu như lưu ký chứng khoán tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho TPS và trong 9 tháng, hoạt động này đóng góp 39% tổng doanh thu hoạt động, đạt gần 881 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, tài sản tài chính FVTPL của TPS đạt 2.310 tỷ đồng, tăng 47,7% so với thời điểm cuối quý II. Dư nợ margin cuối quý III đạt 842 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng sau 3 tháng nhờ đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động môi giới chứng khoán khi thị trường chứng khoán phục hồi tích cực.

Trong quý III/2023, TPS tiếp tục nâng cao năng lực huy động vốn thông qua việc phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, duy trì tổng số dư nợ trái phiếu tại 30/9/2023 là 3.000 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn