CII báo lãi quý I/2024 tăng 37 lần, dấu ấn từ một công ty con

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HoSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (YoY).

Dù không còn doanh thu từ mảng nước nhưng bù lại doanh thu thu phí giao thông gấp gần 2 lần cùng kỳ với gần 679 tỷ.

Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 532 tỷ đồng. Trong đó, hơn 430 tỷ đồng là khoản lãi phát sinh từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư và công ty liên kết khi CII nắm quyền kiểm soát.

Cùng chiều, chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 32% và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tương ứng gần 451 tỷ đồng và 187 tỷ đồng.

Kết quả, CII lãi ròng hơn 259 tỷ đồng, tăng 37 lần so với cùng kỳ năm 2023 (chỉ đạt 7 tỷ đồng).

CII báo lãi quý I/2024 tăng 37 lần, dấu ấn từ một công ty con
Kết quả kinh doanh quý I tăng mạnh (Nguồn: BCTC quý I CII)

CII cho biết, kết quả quý I đạt được là nhờ tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (từ CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận – công ty con của CII từ quý IV/2023) và từ lợi nhuận hợp nhất từ CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã NBB) sau khi trở thành công ty con của CII từ quý I/2024.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của CII ghi nhận hơn 36.200 tỷ đồng - tăng 9% so với đầu năm; lượng tiền mặt tăng 86% lên hơn 2.200 tỷ đồng.

Do hợp nhất báo cáo tài chính với NBB, giá trị hàng tồn kho của CII gấp gần 2,7 lần cuối năm trước với hơn 2.100 tỷ đồng nhờ ghi nhận giá trị bất động sản dở dang của dự án De Lagi (hơn 929 tỷ đồng) và khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (gần 603 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 8% lên gần 26.700 tỷ đồng trong đó tổng vay nợ tăng 7% lên hơn 20.100 tỷ đồng.

Trong năm 2024, CII đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 430 tỷ đồng - tăng 9,7% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, Doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, CII đã trình cổ đông chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 16% và cổ tức tiền mặt năm 2024 tiếp tục là 16%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn