Theo đó, trong danh sách mà HNX công bố có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin), trong quý II/2024. Cụ thể, một số cổ phiếu nằm trong danh sách do lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp soát xét hoặc của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm gồm: AAV, BCC, BTS, ECI, HCT, HDA, HEV, HOM, ICG, LDP, MBG…

Có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HNX
Ảnh minh họa

Ngoài ra, có môt số mã API, KTT còn thêm lý do tổ chức phát hành có báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Một số doanh nghiệp khác như API, CTC, FID, KTS, KTT, LCD, MHL, SD6, SMT, VE8 ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đáng chú ý, trong danh sách này có 6 mã có khả năng sẽ bị huỷ niêm yết gồm: TAR, DPC, L62, L61, L43, HTP.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua các cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này./.