Cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/4

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGC

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) trong 2024 lần lượt 11.866 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 3.952 tỷ đồng (tăng trưởng 27,5%).

Động lực chính đến từ kỳ vọng doanh thu P4 tăng gần 40% trong 2024 khi thị trường chất bán dẫn phục hồi mạnh mẽ trở lại;

Bên cạnh đó, biên lãi gộp P4 cải thiện gần 2 điểm phần trăm do DGC nỗ lực nâng tỷ lệ tự chủ và giá bán các sản phẩm chủ lực đều tăng; và Công ty kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Bước sang 2025, chúng tôi ước tính mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng 37% và 30% nhờ mảng P4 tiếp tục tăng trưởng mạnh và sản lượng quặng khai thác tại khai trường 25 tăng lên gấp đôi, nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu đầu vào của DGC lên 100% từ năm 2025.

Ở mức giá hiện tại, ước tính mức P/E giai đoạn 2024-2025 của DGC khoảng 9,9x, thấp hơn so với mức P/E ngành trung bình 3 năm là 11x. BVSC đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu DGC trong vòng 12 tháng tới với giá mục tiêu là 135.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng trưởng 15,4%.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QTP

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu cho CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) với khuyến nghị khả quan và giá mục tiêu là 16.300 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên: (1) QTP là nhà máy nhiệt điện than mới với tuabin chất lượng cao của Trung Quốc, chi phí đầu tư hấp dẫn và năng lực vận hành ổn định và ; (2) vị trí chiến lược đáp ứng nhu cầu điện cao tại miền Bắc và (3) dự kiến giảm nợ và chi phí khấu hao, tạo điều kiện chi trả cổ tức cao hơn.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 sẽ tăng 35% đạt 830 tỷ đồng, nhờ (1) chi phí nguyên vật liệu giảm 7% do giá than giảm, (2) chi phí khấu hao dự kiến giảm 300 tỷ đồng, bù đắp nhiều hơn so với mức giảm 5% trong thành phần cố định trong hợp đồng mua bán điện (PPA) (do những lo ngại về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, mặc dù thành phần cố định ổn định theo kế hoạch của ban lãnh đạo).

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS là 16% trong giai đoạn 2023-26, nhờ (1) hiệu suất hoạt động cao bền vững ở mức 68-75%, (2) chi phí khấu hao giảm, (3) giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng và (4) chi phí than giảm.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu BVH

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,4% giá mục tiêu xuống còn 42.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ khả quan xuống phù hợp thị trường cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do số dư vốn chủ sở hữu thấp hơn dự kiến vào cuối năm 2023, dẫn đến giá trị sổ sách/cổ phiếu (BVPS) cho năm 2024 thấp hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi, mặc dù dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của chúng tôi gần như không đổi.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 do (1) thu nhập tài chính ròng tăng 3,6%, bù đắp cho (2) mức lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 5,9% do chúng tôi giả định phí bảo hiểm giảm.

Chúng tôi cho rằng BVH vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong năm 2023, BVH có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm Việt Nam.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn