Cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/5

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC

CTCK MB (MBS)

Doanh thu quý I/2024 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) giảm nhẹ 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2.385 tỷ đồng, trong đó doanh thu phốt pho và dẫn xuất đạt 1.272 tỷ đồng (giảm 21%). Giá phốt pho vàng vẫn duy trì ở mức tương đương quý IV/2023, đạt 4.200 USD/tấn (giảm 25%). Tuy vậy đơn hàng đã cải thiện khoảng 8% so với quý trước nhờ nhu cầu cải thiện từ thị trường Mỹ và Đông Á.

Doanh thu phân bón phốt phát tăng 30%, đạt 950 tỷ đồng từ mức nền thấp trong quý I/2023. Biên lợi nhuận giảm 3,8 điểm % chủ yếu do giá bán giảm và DGC chuyển từ sản xuất WPA sang phân DAP và MAP có biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Kết quả, lợi nhuận ròng của DGC trong quý I/2024 chỉ đạt 672 tỷ đồng (giảm 14%), mức thấp nhất trong 10 quý gần đây.

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu DGC trong 2024/2025 lần lượt tăng 15,4% và 21,4% nhờ 1) doanh thu photpho vàng tăng 33,6%/19,5% từ sự phục hồi về nhu cầu chất bán dẫn và đóng góp thêm từ nhà máy phốt pho 6 ; 2) doanh thu phân bón và phụ gia thức ăn chăn nuôi tăng 18,8% từ mức nền thấp trong 2023 và đóng góp mới từ nhà máy NPK Đak Nông và 3) dự án Xút Nghi Sơn dự kiến đạt 1.200 tỷ doanh thu năm 2025, chiếm 8,7% tổng doanh thu DGC năm 2025. Biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng 0,3 điểm%/2,8 điểm % nhờ cải thiện về giá phốt pho và đóng góp từ mỏ apatit 19b. Do đó, chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng DGC sẽ tăng 15,6% và 27,1% trong 2024/2025.

Với kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ trở lại đà tăng trưởng cùng với triển vọng dài hạn được đảm bảo bởi các dự án Xút và Nhôm, chúng tôi tin rằng DGC vẫn là cổ phiếu đáng chú ý trong 2024/2025 mặc dù đã tăng giá 118% trong 1 năm. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa 2 phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (WACC 13,8%, COE 16%) và P/E với P/E mục tiêu 12.0x.

Tiềm năng tăng giá bao gồm dự án Nhôm – Boxit xin được giấy phép đầu tư và dự án nhà máy cồn Đại Việt có thể hoạt động trong năm 2024. Rủi ro giảm giá gồm 1) rủi ro về thuế xuất khẩu P4 và 2) tăng giá nguyên vật liệu đầu vào (lưu huỳnh, than cốc, điện) có thể tạo áp lực lên biên lợi nhuận gộp của DGC.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDG

CTCK Vietcap (VCI)

Tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) vào ngày 27/04/2024, HĐQT chia sẻ chiến lược và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: đầu tư bất động sản (bổ sung mảng khu công nghiệp, 900 ha), năng lượng (tập trung phát triển 800 MW điện gió), và đầu tư tài chính.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT muốn dần trao quyền cho thế hệ tiếp theo để đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hado mà không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào. Tương ứng, HĐQT đã thông qua bổ sung 2 thành viên mới là bà Trần Thị Quỳnh Anh và ông Nguyễn Hoàng Trung, mang đến những chuyên môn phù hợp để hỗ trợ hoạt động của tập đoàn trong lĩnh vực khu công nghiệp (hướng đến khách hàng FDI) và đầu tư tài chính.

Ban lãnh đạo đã giải quyết các rủi ro pháp lý của dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong và Bảo Đại, ban lãnh đạo tin rằng các rủi ro pháp lý này chỉ ở mức thấp do Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong tiếp tục được huy động và thanh toán từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, công ty kỳ vọng các thủ tục pháp lý (phương thức đấu thầu & đấu giá) của các dự án Minh Long, Green Lane và Phan Đình Giót sẽ hoàn thành trong năm 2025 để giúp việc mở bán được thực hiện trong năm 2026, muộn hơn 1 năm so với dự báo của chúng tôi.

Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với cổ tức tiền mặt ở mức 500 đồng/cổ phiếu và cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10% so với dự báo của chúng tôi là không chia cổ tức tiền mặt. HDG đặt kế hoạch cổ tức năm 2024 ở mức 15% mệnh giá (có thể chia thành tiền mặt và cổ phiếu, hoặc cổ tức cổ phiếu hoàn toàn, sẽ được quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2025).

HDG đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đi ngang ở mức 2,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 972 tỷ đồng (tăng trưởng 12%), lần lượt hoàn thành 91% và 97% dự báo cả năm của chúng tôi. Chênh lệch giữa kế hoạch doanh thu của công ty so với dự báo của chúng tôi đến từ các giả định thận trọng của ban lãnh đạo về doanh thu của cả mảng năng lượng và mảng cho thuê văn phòng & khách sạn trong khi kế hoạch cho mảng bất động sản của ban lãnh đạo nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Mặt khác, lợi nhuận sau thuế nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, điều này có thể do kỳ vọng biên lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi lưu ý rằng HDG đã ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế cao hơn trung bình 9% so với kế hoạch trong 5 năm qua.

HDG đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 848 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 221 tỷ đồng (giảm 27%), lần lượt hoàn thành 27% và 27% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi (lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 829 tỷ đồng, tăng trưởng 25%), dù cần thêm đánh giá chi tiết vì khả năng chi phí tài chính thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận gộp thấp hơn nhẹ từ mảng bất động sản.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận dài hạn do tiến độ chậm của các dự án bất động sản nhà ở có thể ảnh hưởng tiềm năng tăng giá từ các dự án năng lượng mới và dự án khu công nghiệp.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho HDG với giá mục tiêu là 30.200 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

CTCK Vietcap (VCI)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 278 tỷ đồng (giảm 48%), lần lượt hoàn thành 20% và 23% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Doanh thu quý I/2024 giảm so với cùng kỳ năm trước có thể do (1) tổng sản lượng điện thương phẩm giảm 11%, chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm của NT1 và NT2 lần lượt giảm đáng kể 99% và 86%, sản lượng thủy điện của Hủa Na và Đắk Đrinh cũng giảm lần lượt 40% và 34%. Sản lượng điện thương phẩm thấp hơn từ 4 nhà máy này ảnh hưởng mức sản lượng điện thương phẩm cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ Vũng Áng và Cà Mau, lần lượt là 83% và 5%. (2) Giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) thấp hơn trong quý I, đạt 1.500 đồng/kWh và giảm 11%.

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý I/2024 của POW giảm 48% chủ yếu do lỗ từ các dự án thủy điện Nhơn Trạch 1, NT2, thủy điện Đắk Đrinh và thủy điện Hủa Na (HSX: HNA). Cụ thể, NT2 lỗ 158 tỷ đồng trong quý I/2024 so với lợi nhuận sau thuế đạt 234 tỷ đồng vào quý I/2023. Ngoài ra, HNA cũng lỗ 4 tỷ đồng trong quý I/2024 so với lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng vào quý 1/2023. Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận trước thuế chính thức cao hơn gấp 5 lần so với số liệu sơ bộ.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số điều chỉnh/cốt lõi tăng mạnh, hoàn thành 25% dự báo năm 2024 của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu kết quả kinh doanh của các nhà máy điện Vũng Áng và Cà Mau tăng mạnh. Chúng tôi lưu ý rằng POW vẫn chưa ghi nhận khoản bồi thường bảo hiểm cho Vũng Áng 1 so với dự báo của chúng tôi là 300 tỷ đồng trong năm 2024.

Chúng tôi nhận thấy khả năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của chúng tôi đối với POW, dù cần thêm đánh giá chi tiết, vì chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ lỗ ít hơn nhờ tiềm năng sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh trong tháng 4 và tháng 5 (vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong báo cáo kết quả kinh doanh NT2 của chúng tôi, ngày 21/04/2024). Chúng tôi cũng kỳ vọng Vũng Áng sẽ ghi nhận sản lượng điện thương phẩm và lợi nhuận cao hơn dự kiến.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho POW với giá mục tiêu là 12.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn