Cổ phiếu HTW, CVP sắp rời sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Cảng Cửa Việt (UPCoM: CVP) và CTCP Cấp nước Hà Tĩnh (Hawasu, UPCoM: HTW).

Cổ phiếu HTW, CVP sắp rời sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Cảng Cửa Việt (UPCoM: CVP) và CTCP Cấp nước Hà Tĩnh (Hawasu, UPCoM: HTW).

Cụ thể, ngày 13/06, HNX thông báo toàn bộ hơn 20.4 triệu cp HTW sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ ngày 06/07/2023. Ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM của cổ phiếu này là 05/07/2023.

Lý do vì HTW đã hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ngày 06/06/2023 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra ngày 25/04, HTW đã thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng của Doanh nghiệp. Cụ thể, với việc cổ đông lớn nhất của HTW hiện nay là UBND tỉnh Hà Tĩnh nắm giữ 95.77% vốn điều lệ (tương đương gần 195.4 triệu cp), Doanh nghiệp không còn đáp ứng quy định là một công ty đại chúng (theo Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Với tỷ lệ sở hữu cô đặc, cổ phiếu HTW trên thị trường luôn trắng thanh khoản. Thị giá kết phiên 13/06 là 10,000 đồng/cp.

Trước đó, ngày 12/06, HNX cũng ra thông báo đưa cổ phiếu CVP vào diện hủy đăng ký giao dịch từ ngày 05/07/2023, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 04/07. Số lượng cổ phiếu CVP bị hủy đăng ký là 3.43 triệu cp.

Nguyên nhân do sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM, CVP vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là doanh nghiệp đại chúng, thuộc trường hợp bị hủy đăng ký giao dịch. Theo báo cáo thường niên 2022, cổ đông lớn nhất của CVP là UBND tỉnh Quảng Trị, nắm giữ gần 97% vốn điều lệ. 

Tương tự HTW, cổ phiếu CVP cũng trắng thanh khoản, với giá kết phiên 13/06 vẫn là 10,000 đồng/cp.

Châu An

FILI