Cổ phiếu LEC của Bất động sản Điện lực miền Trung vào diện kiểm soát từ 9/5

Cổ phiếu LEC bị kiểm toán từ 9/5.

Cổ phiếu LEC bị kiểm toán từ 9/5.

Chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán

Theo quyết định số 237/QĐ- SGDHCM cổ phiếu LEC bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/5/2024.

Lý do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trước đó, Công ty đã có báo cáo khắc phục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Nguyên nhân vì đơn vị kiểm toán mới thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của LEC lần đầu tiên và số lượng các công ty con phân bố rải rác tại nhiều tỉnh thành nên cần nhiều thời gian cho công tác kiểm toán tại các công ty con dẫn đến việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 bị chậm so với quy định.

Về phương án khắc phục, Công ty cho biết, đơn vị kiểm toán mới đã thực hiện xong công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty con của LEC. LEC cam kết chậm nhất đến ngày 10/5/2023, LEC sẽ thực hiện việc công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung có vốn điều lệ 261 tỷ đồng, có 4 công ty con, công ty liên kết gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến (vốn góp 25,5 tỷ đồng chiếm 85,5% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P (vốn góp hơn 94,1 tỷ đồng, chiếm 54% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Vui chơi Thế hệ mới (vốn góp 127,7 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình (vốn góp hơn 69,5 tỷ đồng, chiếm 47,52% vốn điều lệ).

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung do ông Nguyễn Kháng Chiến làm Chủ tịch HĐQT. Ông Chiến hiện cũng đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH Lemony Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Trung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư PT Đoàn Linh Gia.

Kinh doanh thua lỗ, đặt mục tiêu có lãi 8 tỷ đồng

Năm 2023 công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 124 tỷ đồng và lỗ 27 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến công ty thua lỗ, không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra (kế hoạch năm 2023 mục tiêu lãi 5,7 tỷ đồng). Trước đó năm 2022, công ty cũng thua lỗ 8,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của LEC năm 2022, 2023. Nguồn Báo cáo thường niên 2023 của LEC.

Kết quả kinh doanh của LEC năm 2022, 2023. Nguồn Báo cáo thường niên 2023 của LEC.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024 công ty ghi nhận thua lỗ. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung ghi nhận doanh thu đạt hơn 13,4 tỷ đồng, giảm 65,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp giảm 50,5% đạt 1,45 tỷ đồng. Nhưng chi phí tài chính lên tới 5,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng gần 1,4 tỷ đồng. Kết quả, ba tháng đầu năm công ty ghi nhận thua lỗ 3,69 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 6,89 tỷ đồng).

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, công ty cho biết chủ yếu do doanh thu hợp nhất quý I/2024 của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình trong kỳ giảm dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý I/2024 giảm 50,5%. Chi phí lãi vay trong kỳ tăng 33,5% so với quý I/2023. Chi phí quản lý doanh nghiệp mặc dù giảm 17,1% (chủ yếu do giảm chi phí lương nhân viên) và doanh thu tài chính tăng nhưng vẫn chưa đủ bù đắp chi phí vì vậy lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý I/2024 lỗ 3.699.577.690 đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 508 tỷ đồng, trong đó mảng xây lắp đóng góp chủ lực với doanh thu đạt gần 341 tỷ đồng, mảng thương mại dịch vụ đóng góp 167 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt hơn 8 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LEC. Nguồn Báo cáo thường niên 2023 của LEC.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LEC. Nguồn Báo cáo thường niên 2023 của LEC.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5 cổ phiếu LEC đi ngang với thị giá 5.650 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn