Cổ phiếu VXB giao dịch bình thường trở lại kể từ 16/09

Cổ phiếu VXB giao dịch bình thường trở lại kể từ 16/09

Ngày 13/09, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB) kể từ ngày 16/09.

Trước đó, từ ngày 15/04/2021, cổ phiếu VXB đã bị HNX đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần) do Công ty lỗ sau thuế lần lượt hơn 12 tỷ đồng trong năm 2019 và hơn 18 tỷ đồng trong năm 2020.

Đến ngày 07/09, VXB có văn bản gửi về HNX để trình bày phương án khắc phục tình trạng kinh doanh thua lỗ. Theo đó, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu tổ chức nhân sự, mô hình hoạt động kinh doanh và cơ cấu tài chính kể từ quý 2/2021 với mục tiêu có lãi trở lại trong năm 2021 và hết lỗ lũy kế trong năm 2022.

Một số giải pháp được VXB nêu ra như giảm giá vốn hàng bán, chi phí kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp (không bao gồm trích lập dự phòng); giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả tại các dự án như dự án chợ MTA, dự án khu đô thị Phú Tân, kho Mỹ Thạch An; giảm chi phí và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi từ kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công xây dựng.

Dựa trên giải trình của VXB, HNX đã quyết định dỡ bỏ việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty, tuy nhiên, cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục ở diện kiểm soát.

Thượng Ngọc

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút