Cổ phiếu xây dựng, bất động sản họ Lilama lũ lượt rời sàn HNX do thua lỗ triền miên

Theo đó, HNX thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc với 7.576.200 cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 từ ngày 17/5 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Lilama 69-1, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 16/5.

Về cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến trên Báo cáo tài chính năm 2023, đầu tiên là có những vấn đề cho thấy các yếu tố trọng yếu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Cụ thể, Công ty lỗ liên tiếp 2 năm, lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 hơn 119 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu; tổng nợ phải trả hơn 681 tỷ đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn 28 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả đang quá hạn thanh toán của Công ty là 544 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty lỗ ròng gần 49 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần âm 829 triệu đồng.

Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Vấn đề thứ hai, kiểm toán viên cho biết tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023, Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán số tiền lần lượt gần 496 tỷ đồng và hơn 482 tỷ đồng.

“Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại ngày 01/01/2023 và 31/12/2023, cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm tương ứng. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu hàng tồn kho và các chỉ tiêu khác có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty", trích cơ sở của việc từ chối đưa ý kiến.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2024, L61 tiếp tục lỗ sau thuế (lỗ ròng gần) 15 tỷ đồng, do doanh thu không đủ bù chi phí.

Đối với L62, HNX huỷ niêm yết bắt buộc với 8.298.243 cổ phiếu L62 của CTCP Lilama 69-2 từ ngày 23/5 tới đây do Tổ chức kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Lilama 69-2, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 22/5.

L62 có lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 hơn 137 tỷ đồng; nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 99 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã gửi đơn khởi kiện L62 ra tòa do không thể thanh toán đúng hạn các khoản nợ.

Quý 1/2024, L62 tiếp tục lỗ 14,26 tỷ đồng do công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí lãi vay tăng cao do nợ quá hạn dẫn đến lợi nhuận sau thuế của quý 1/2024 lỗ nặng.

HNX hủy bỏ niêm yết bắt buộc với 3,5 triệu cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 từ ngày 23/5 tới đây do CTCP Lilama 45.3 có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2021, 2022, 2023), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là 22/5/2024.

Theo đó, năm 2021, L43 lỗ 8,5 tỷ đồng; năm 2022 lỗ 8,9 tỷ đồng; năm 2023 lỗ 13,1 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 là 22 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, thua lỗ do gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh. Nhiều dự án thi công hoàn thành nhưng không thu hồi vốn được từ chủ đầu tư, có dự án dừng thi công nhiều năm không có phương án xử lý điển hình như Gang thép Thái nguyên công nợ phải thu 34 tỷ đồng và khối lượng đã thực hiện 26 tỷ chưa được ký hồ sơ...

Gần nhất là dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM công ty ký hợp đồng thi công gần 1000 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 90% hợp đồng cũng tạm dừng thi công từ tháng 8/2020 đến nay chưa triển khai trở lại cũng như thanh toán khối lượng hoàn thành còn lại. Việc thu hồi vốn trì trệ, dự án tạm dừng không được thanh toán nên không giảm được các khoản nợ vay dẫn đến chi phí lãi vay phát sinh lớn, chi phí quản lý và khấu hao vẫn còn cao trong khi doanh thu thấp không thể bù đắp.

Báo cáo tài chính quý 1/2024, L43 tiếp tục lỗ 420 triệu đồng do các hợp đồng thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn tạm dừng thi công.

Xem thêm tại vneconomy.vn